หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเขาขวาง หมู่ที่ 1 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเขาขวาง หมู่ที่ 1 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ประชากรส่วนประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ผลไม้ เช่นทุเรียน เงาะ มังคุด ปลูกพืชผักสวนครัว

(Visited 2 times, 1 visits today)