หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านพรุใหญ่ หมู่ท่ี 6 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านพรุใหญ่ หมู่ท่ี 6 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร กิจกรรมเด่น กองทุนแม่ของแผ่นดิน

(Visited 2 times, 1 visits today)