หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านคลองกก หมู่ท่ี 12 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านคลองกก หมู่ท่ี 12 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กิจกรรมเด่นกองทุนแม่ของแผ่นดิน

(Visited 4 times, 1 visits today)