หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบบ้านทุ่งพัด หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด ปี 2559 บ้านทุ่งพัด หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

 

 

(Visited 5 times, 1 visits today)