หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ยอดจำหน่าย OTOP ปีงบประมาณ 2560 click ที่ภาพค่ะ

(Visited 1 times, 1 visits today)