หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

กล้วยหอมทองกรอบรสธรรมชาติ ไร่หอมทอง

โทร: 089 005 8725

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)