หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

กล้วยเล็บมือนางอบชุบ     ช๊อกโกแลตศรีภา

กลุ่มแปรรูปกล้วยเล็บมือนางทบ้านท่ามะปริง

โทร :  086 511 9577

 

(Visited 1 times, 1 visits today)