ภูมิปัญญาการย้อมผ้าด้วยเปลือกเสม็ดชุน

ภูมิปัญญาการย้อมผ้าด้วยเปลือกเสม็ดชุน กลุ่ม อสม.บาติกผาแดงหาดทรายรี ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

(Visited 3 times, 1 visits today)