ป้านวย ปราชญ์ชุมชน

ป้านวย ปราชญ์ชุมชน ผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านพะงุ้น อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ รายการ รอบด้าน บ้านเรา https://www.youtube.com/watch?v=-7aQmxj6t3U

(Visited 5 times, 1 visits today)