งานอาสาพัฒนาชุมชน

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม  2560 เวลา 09.09 น. นางคนึงนิตย์ ยมานันท์  พัฒนาการจังหวัดชุมพร  เป็นประธานการจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 48 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน  “รวมพลัง อช.สานต่อพระราชปณิธานพ่อหลวง”  ณ วัดท่ามะปริง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช /อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/มอบประกาศเกียรติคุณแก่อช./ผู้นำ อช. ที่มีผลงานดีเด่น  โดยมีผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/ผู้นำชุมชนตำบลบ้านนา คณะครู – นักเรียนโรงเรียนบ้านท่ามะปริง  และประชาชน  รวม 500  คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)