District Community Development Office News

16 มกราคม 2562 นายกำพล ไกรนาพงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นตัวแทนของพัฒนาการอำเภอหลังสวน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพ การพัฒนาเศษกระจูดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ หมู่บ้านกลางอ่าว 2 ม.14 ต.บางมะพร้าว

15 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวน ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ณ โรงเรียนวัดใหม่นพคุณ ต.นาขา โดย สพอ.หลังสวนได้ให้บริการรับสมัครและให้คำปรึกษา ประชาสัมพันธ์สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

26 ธ.ค 2561 อำเภอปะทิว ร่วมกับ อบต.สะพลี, อปท.,ส่วนราชการ, อส.อ.ปะทิว,นักเรียนนักศึกษาและพลังมวลชนร่วมทำกิจกรรม beach cleaning day ทำความสะอาดชายหาดต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 บริเวณหาดทุ่งวัวแล่น..

ประชุมโครงการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ในวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเหลืองปะทิว โดยมีท่านนายอำเภอ นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ เป็นประธานฯ

โครงการประชุมจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด ในวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมนิลุบล โรงแรมมรกตทวิน กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศ และ งานประชาสัมพันธ์ แต่ละอำเภอ

Page 1 of 1612345...10...Last »