ดาวน์โหลด
29 มกราคม 2561 / 13.01 น.
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561)

การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (งบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561)