ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร ลงพื้นที่จัดนิทรรศการในงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2562

พช.ชุมพร ร่วมโครงการบริหารการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2563 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารทิศทางการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 กิจกรรมย่อยที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อทิศทางการพัฒนาชุมชน

ประชุมคณะกรรมการการจัดนิทรรศการในงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2562