ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร ร่วมโครงการบริหารการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2563 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารทิศทางการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 กิจกรรมย่อยที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อทิศทางการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 204 – 205 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี