ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร เยี่ยมชมบูธนิทรรศการกระทรวงมหาดไทย และให้กำลังใจแก่ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร งานเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2562