ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชุมพร ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดชุมพร และประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ คณะอนุกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชุมพร ประจำเดือนธันวาคม 2562