จังหวัดชุมพรจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพแก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม2561 จังหวัดชุมพรโดยสำนักงานพัฒนาช [...]

อ่านต่อ