ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 มกราคม 2563 นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง ศาลากลางจังหวัดชุมพร

วันที่ 7 มกราคม 2563 นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง ศาลากลางจังหวัดชุมพร

พช.ชุมพร…เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นำคณะลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดชุมพร คณะที่ 1 ติดตามโครงการ ฯ จำนวน 9 โครงการ ดำเนินการในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร ประกอบด้วย ตำบลนาทุ่ง ตำบลท่ายาง ตำบลปากน้ำ ตำบลหาดทรายรี ตำบลทุ่งคา ตำบลถ้ำสิงห์ และตำบลบ้านนา ในการนี้ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดชุมพร ร่วมตรวจติดตามโครงการ ฯ ในครั้งนี้ด้วย