จังหวัดชุมพรจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพแก่คณะกรรมการเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม2561 จังหวัดชุมพรโดยสำนักงานพัฒนาช [...]

อ่านต่อ

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 6 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกิจกรรมพัฒนาชุมชน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.นายวิฑูรย์ นวลนุ [...]

อ่านต่อ