ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล และการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาสที่ ๓

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.นางคนึงนิตย์ ยมานัน [...]

อ่านต่อ