โครงการกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ช่วยเหลือเด็กประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.นางคนึงนิตย์ ยมา [...]

อ่านต่อ

การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 48 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน “รวมพลัง อช.สานต่อพระราชปณิธานพ่อหลวง”

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม  2560 เวลา 09.09 น. นางคนึงนิตย์ [...]

อ่านต่อ