โครงการชุมชนเกื้อกูลเพิ่มพูนน้ำใจสร้างวิถีไทยสามัคคี กิจกรรมมอบของขวัญให้แก่พี่น้องประชาชน ภายใต้แนวคิด “เสริมสร้างชีวิตใหม่ ให้คนไทยมีความสุข”

ด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเชียงราย ร่วมกับ อำเภอแม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานเทศกาลชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่า ดอยแม่สลอง ครั้งที่ 20 [...]

อ่านต่อ

โครงการสัมมนาสร้างความรู้ ความเข้าใจ ยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน)

ด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเชียงราย ร่วมกับ อำเภอแม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานเทศกาลชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่า ดอยแม่สลอง ครั้งที่ 20 [...]

อ่านต่อ