ข่าวประชาสัมพันธ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นำทีมคณะที่ 1 ลงพื้นที่อำเภอสวี เพื่อติดตามงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดชุมพร

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ลำน้ำ คูคลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร