ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 6 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกิจกรรมพัฒนาชุมชน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.นายวิฑูรย์ นวลนุ [...]

อ่านต่อ

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 6 ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชกา [...]

อ่านต่อ