พช.ชุมพร เดินหน้า ปฏิบัติการ Qiuck win 90วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

พช.ชุมพร ตามแนวทางการดำเนินงานฯ กรมการพัฒนาชุมชน โดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เริ่มจากพัฒนากร
“จะพัฒนาใครเขา ต้องเริ่มจากตัวเราก่อน” นางอุทัย ทองแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.อำเภอเมืองชุมพร ร่วมแชร์ประสบการณ์การปลูกผักสวนครัว แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่เพื่อนพัฒนากร หวังใช้ประสบการณ์จริงที่ได้ไปถ่ายทอดสู่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป
พร้อมบอกประโยชน์ของการปลูกผักในครัวเรือน นอกจากจะได้รับประทานผักสดปลอดสารพิษแล้ว ยังลดรายจ่าย สมาชิกได้ใช้เวลาร่วมกัน และสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อีกด้วย

 

(Visited 1 times, 1 visits today)