พช.ชุมพร ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID -19 จัดกิจกรรมการทำความสะอาดสำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน

วันที่ 2 เมษายน 2563  เวลา 10.30 น. นางสาววัฒนา มหาแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชุมพร ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID -19 จัดกิจกรรมการทำความสะอาดสำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่สำนักงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)