พช.ชุมพร ร่วมประชุมแนวทางดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ระดับจังหวัด

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมแนวทางดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ระดับจังหวัด ซึ่งจังหวัดชุมพรกำหนดพิธีเปิดงาน/กิจกรรม (Kick Off) ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 ในลักษณะถนนคนเดิน ” เดิน กิน ชิม เที่ยว” ณ ตลาดถนนคนเดินหน้าเทศบาลเมืองชุมพร โดยกำหนดรูปแบบกิจกรรมให้มีความหลากหลาย เข้าถึงทุกกลุ่ม มีการแสดงดนตรี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การจำหน่ายสินค้า OTOP กระเช้าของขวัญ ของฝาก เป็นต้น
ในการนี้ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดชุมพร มอบหมายนางสาววิภาวี ลุยจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชุมพร (POC) โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายให้นำผลิตภัณฑ์ OTOP และจัดกระเช้าของขวัญของฝากมาร่วมจำหน่าย

(Visited 1 times, 1 visits today)