พช.ชุมพร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2562
ในการนี้ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวประดับ ชูดำ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรม

(Visited 1 times, 1 visits today)