พช.ชุมพร จัดประชุมคัดเลือกทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด จังหวัดชุมพร

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด จังหวัดชุมพร โดยมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 12 คน ซึ่งจังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดขนาดเล็ก มีจำนวนทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด 3-5 คน (คัดเลือกจากผู้สมัครฯ จำนวน 2-4 คน และเป็นโดยตำแหน่ง 1 คน) มติที่ประชุม เลือก 4 คน (พัฒนาการจังหวัด เป็นเลขานุการโดยตำแหน่ง) โดยใช้วิธีลงคะแนนลับ ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร
ผลการคัดเลือกทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย
1.นางลัดดา สุปัญญาพงศ์ หัวหน้าทีม
2.นางอุไรพัฒน์ ธรรมจุรี
3.นางปราณี ภุมรินทร์
4.นายคมตะวัน สร้างแก้ว

(Visited 1 times, 1 visits today)