พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรชนไทย (ยุวชนทหาร)

วันที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรชนไทย (ยุวชนทหาร) พร้อมด้วยนางเพ็ญจันทร์ รัตนาภรณ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ข้าราชการ ศาล ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน เข้าร่วมในพิธีฯ ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน
ในการนี้ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนางสาวประดับ ชูดำ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาววัฒนา มหาแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางสาววาสนา เกตุวารี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรชนไทย (ยุวชนทหาร) เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของยุวชนทหารและผู้บังคับบัญชา ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยในสงครามโลกครั้งที่ 2 ในการสู้รบกำลังทหารญี่ปุ่น ณ อนุสาวรีย์ยุวชนทหาร บริเวณท่านางสังข์ ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยในวันนี้ มีอดีตยุวชนทหารผ่านศึก สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มาร่วมงาน 2 ท่าน คือ
1. นายรีพ หะรังสี อายุ 98 ปี
2. นายเจริญ มหาเจริญ อายุ 97 ปี

(Visited 1 times, 1 visits today)