พช.ชุมพร ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม โดย ป.ป.ช.ชุมพรและภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ดำเนินการภายใต้แนวคิด : Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
ในการนี้ นางสาวสุกานดา แสงวงศ์ พัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางสาววาสนา เกตุวารี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนางสาวอรวรรณ ทองนา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว ณ โรงแรมลอฟท์มาเนีย บูติค โฮเทล อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)