กิจกรรม Big Cleaning Day ในเรือนจำ

วันที่ 8 ธันวาคม 2562 นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนางสาวประดับ ชูดำ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาววัฒนา มหาแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางนาฎยา นิลดำ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ในเรือนจำ
เวลา 10.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายสนิท ศรีวิหค) รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายสมพร ปัจฉิมเพชร ) หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ เรือนจำจังหวัดชุมพร ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
เวลา 14.00น น. เรือนจำอำเภอหลังสวน (เรือนจำชั่วคราวห้วยกลั้ง) ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)