ประชุมติดตามงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2562

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุมติดตามงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร
ในการนี้ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนางสาววัฒนา มหาแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพรได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบจัดบูธนิทรรศการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และกองทุนแม่ของแผ่นดิน

(Visited 1 times, 1 visits today)