วันที่ 7 ตุลาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ เป็นผู้อัญเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านในห้วย และผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนบ้านในห้วย ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมี นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านในห้วย และประชาชนชาวชุมพรร่วมให้การต้อนรับ
เวลา 10.00 น. พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา ผู้อัญเชิญสิ่งของพระราชทาน และคณะอัญเชิญสิ่งของพระราชทาน เดินทางถึงโรงเรียนบ้านในห้วย พร้อมสิ่งของพระราชทานให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านในห้วย จำนวน 61 คน เลี้ยงอาหารพระราชทานแก่เด็กนักเรียน เยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และเยี่ยมชมนิทรรศการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
ในการนี้ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนางสาวประดับ ชูดำ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน พัฒนากรอำเภอเมืองชุมพร กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอเมืองชุมพร ร่วมให้การต้อนรับ
โดยมีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอเมืองชุมพร มาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 7 บูธ ได้แก่
1.ประเภทอาหาร
– วิสาหกิจชุมชนเกษตรกินดี ผลิตภัณฑ์น้ำปลาหวาน ตรา สามหนุ่มชุมพร
2.ประเภทเครื่องดื่ม
– วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาเเฟบ้านถ้ำสิงห์ ผลิตภัณฑ์ กาแฟปรุงสำเร็จ
– ฟาร์มอินเเปลง ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์
3. ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย
– กลุ่ม อสม. บาติกผาแดง ผลิตภัณฑ์ เสื้อเชิ้ตชายสำเร็จรูป
4. ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก
– ม. ไม้ประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ กรอบรูปที่ระลึก
5. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
– พลชาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
6. ประเภทอาหารชวนชิม
– ร้านวัฒน์ไอศกรีม ผลิตภัณฑ์ ไอศกรีมผัดผลไม้
สรุปยอดจำหน่ายได้ รวมทั้งสิ้น 14,350 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)