ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ การอำนวยความสะดวก มาตรการรักษาความปลอดภัย การจราจร กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ. สว. โรงครัวพระราชทาน และงานนิทรรศการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อต้อนรับ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 ผู้อัญเชิญสิ่งของพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาพระราชทานให้แก่ผู้สูงอายุและเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านในห้วย และมอบชุดฝึกอบรม CPR

วันที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ การอำนวยความสะดวก มาตรการรักษาความปลอดภัย การจราจร กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ. สว. โรงครัวพระราชทาน และงานนิทรรศการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อต้อนรับ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 ผู้อัญเชิญสิ่งของพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาพระราชทานให้แก่ผู้สูงอายุและเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านในห้วย และมอบชุดฝึกอบรม CPR ณ พื้นที่อำเภอเมืองชุมพร ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562
ในการนี้ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางสาวประดับ ชูดำ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน พัฒนากรอำเภอเมืองชุมพร กลุ่มพัฒนาสตรี และกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP อำเภอเมืองชุมพร ร่วมเตรียมพื้นที่จัดนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ณ โรงเรียนบ้านในห้วย ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)