พช.ชุมพร ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 19-27 ธันวาคม 2562

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 19-27 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ หมู่ที่ 1 ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
โดยมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และ นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานฯ ณ ห้องประชุมเกาะมัตตา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร

ในการนี้ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมฯ และได้รับมอบหมายในการเตรียมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และเน้นย้ำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รณรงค์การบริหารจัดการขยะ NO FOAM NO PLASTIC ในงานดังกล่าวด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)