พจ.ชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมชมให้กำลังใจ เครือข่าย OTOP OTOP Trader และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีชุมพร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ที่ได้จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในธีมงาน ตลาดสี่ร้อยลี้ ประเพณีขึ้นโขนชิงธง OTOP SME 2562

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 17.30 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนางสาวประดับ ชูดำ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายธวัช อนิลบล หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน OTOP ลงพื้นที่เยี่ยมชมให้กำลังใจ เครือข่าย OTOP OTOP Trader และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีชุมพร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ที่ได้จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในธีมงาน ตลาดสี่ร้อยลี้ ประเพณีขึ้นโขนชิงธง OTOP SME 2562 ในงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง มรดกทางวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน ระหว่างวันที่ 9-18 ตุลาคม 2562 อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
โดยมี นายนครินทร์ พลายละมูล ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดชุมพร นำชม และให้ข้อมูล

(Visited 1 times, 1 visits today)