พช.ชุมพรร่วมตรวจนับต้นกาแฟโครงการ “Southern Gateway Coffee Road”

วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางจารุวรรณ ดำรงวิริยกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมตรวจนับต้นกาแฟโครงการ “Southern Gateway Coffee Road” ณ บริเวณพื้นที่ถนนทางหลวงหมายเลข 3201 (เนินสันติ-แยกยายรวย) ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)