ประชุม ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ปี 2560 ให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร

วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายธวัช อนิลบล หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหมู่บ้าน ประชุม ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ปี 2560 ให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร ณ สำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)