ดำเนินงานโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) ครั้งที่ 17

วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดชุมพร มอบหมายนางสาวประดับ ชูดำ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด และอำเภอท่าเเซะ ดำเนินงานโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) ครั้งที่ 17 ในงานประเพณีประจำปีส่งตายายตามสายน้ำ วัดเนินทาง ตำบลสลุย อำเภอท่าเเซะ
ในการนี้ นางสาวประดับ ชูดำ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนายวรรธนพงศ์ คงนคร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมมอบรางวัลให้เเก่ผู้เข้าร่วมการประกวดการออกกำลังกายแบบบาสโลป
โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมจำหน่าย 16 ราย เริ่มจำหน่ายเวลา 10.00 – 21.00 น. ยอดจำหน่ายรวม 26,435 บาท
สินค้าขายดี 3 ลำดับ ได้แก่
1. หอยทอด จากร้านพิชชานันท์ อำเภอท่าเเซะ
2. ไอศกรีมผัดผลไม้ จากร้านวัฒน์ไอศกรีม อำเภอเมืองชุมพร
3. อาหารทะเลแปรรูป จากหนุ่มเล อำเภอปะทิว

(Visited 1 times, 1 visits today)