การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
โดย นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนางสายชล ทับทิมเมือง พัฒนาการอำเภอสวี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย
ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พัฒนาการจังหวัดชุมพร นายอำเภอสวี และคณะ ได้เยี่ยมชม พร้อมให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ที่มาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 ราย ได้แก่
1.วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพสตรีศรีขันเงิน จากอำเภอหลังสวน ผลิตภัณฑ์ลูกจันกรอบ (ยอดจำหน่าย 2,000 บาท)
2.กลุ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำหลังสวน จากอำเภอหลังสวน ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป (ยอดจำหน่าย 10,000 บาท)

(Visited 1 times, 1 visits today)