ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เยี่ยมชมผู้ประกอบการ/ร้านค้า ที่เดินทางมาสมัครเข้าร่วมมาตรการ “ชิม ช้อป ใช้” จังหวัดชุมพร

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เยี่ยมชมผู้ประกอบการ/ร้านค้า ที่เดินทางมาสมัครเข้าร่วมมาตรการ “ชิม ช้อป ใช้” จังหวัดชุมพร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และสนับสนุนการใช้จ่าย ผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) ณสำนักงานคลังจังหวัดชุมพร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชุมพร
ในการนี้ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวประดับ ชูดำ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน OTOP นำทีมผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ที่มีความสนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 4 ราย ดังนี้
1.ร้านสุวารีสาดีไซน์ อำเภอเมือง
2.กลุ่ม อสม.บาติกผาแดง อำเภอเมือง
3.ร้านระพีบานาน่า อำเภอท่าแซะ
4.พรชนกน้ำมันมะพร้าว อำเภอเมืองชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)