ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ชุมพร จำกัด

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดชุมพร ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ชุมพร จำกัด ณ โรงแรมลอฟท์ มาเนีย บูติค โฮเทล อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

โดยมี นายสมพร รัตนะ สหกรณ์จังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)