ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายธวัช อนิลบล รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร
โดยมี นางชุลี บันเทิง ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอเมืองชุมพร เป็นประธานในการประชุม
ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันกำหนดแผนการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเตรียมความพร้อมพิธีมอบเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน และการจัดกิจกรรม “รวมพลคนรักแม่”

(Visited 1 times, 1 visits today)