พช.ร่วมประชุม ก.บ.จ. จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม ก.บ.จ. จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร

ในการนี้ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายธวัช อนิลบล รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)