พช.ร่วมกิจกรรม Kick Off มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิม ช้อป ใช้” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet)

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิม ช้อป ใช้” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet)
ในการนี้ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว ณ บริเวณห้องโถงหน้าสำนักงานคลังจังหวัดชุมพร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชุมพร
ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่
1. ร้านพิชชานันท์ อำเภอท่าแซะ
2. กลุ่มบาติกผาแดง อำเภอเมืองชุมพร
3. วิสาหกิจชุมชนท๊อปกรีนเวอร์จิ้นออยล์ อำเภอเมืองชุมพร
4. ร้านวัฒน์ไอศกรีม อำเภอเมืองชุมพร
5. พลชาสมุนไพร อำเภอเมืองชุมพร
6. หนุ่มเล (นายชัชพงศ์ แสงมงคล) อำเภอปะทิว
7. ข้าวเหนียวอุบ แม่อบ อำเภอปะทิว

(Visited 1 times, 1 visits today)