ดำเนินงานโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) ครั้งที่ 14

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดชุมพร มอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าแซะ ดำเนินงานโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) ครั้งที่ 14 ณ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดรุ่งทรัพย์ หมู่ 5 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมจำหน่าย 10 ราย เริ่มจำหน่ายเวลา 13.00 – 17.00 น. ยอดจำหน่ายรวม 9,100 บาท
สินค้าขายดี ได้แก่
1. สมุนไพรฟักข้าว จากภิรญาฟักข้าว
2. กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง จากร้านพิชชานันท์ อำเภอท่าแซะ
3. น้ำแกงส้มปรุงสำเร็จ จากภาวีฟู้ด อำเภอเมืองชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)