จัดส่งมังคุดตามคำสั่งซื้อเพิ่มเติมหลังจบจากงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4,200 กิโลกรัม ให้กับวัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ร่วมกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชุมพร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด OTOP Trader จังหวัดชุมพร และเครือข่าย OTOP Trader จังหวัดชุมพร จัดส่งมังคุดตามคำสั่งซื้อเพิ่มเติมหลังจบจากงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4,200 กิโลกรัม ให้กับวัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้ในงานประเพณีทิ้งกระจาด ในระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2562

(Visited 1 times, 1 visits today)