พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 06.00 น.นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เอกชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม องค์กรพ่อค้า ประชาชนจิตอาสา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าเทศบาลเมืองชุมพร
ทั้งนี้ เพื่อให้พสกนิกรได้แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยการบำเพ็ญความดีและปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในการนี้ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอเมือง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน รวมทั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอได้เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญดังกล่าวนี้ ณ อำเภอทุกอำเภอ

(Visited 1 times, 1 visits today)