พช.ร่วมกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชุมพร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด OTOP Trader จังหวัดชุมพร และเครือข่าย OTOP จังหวัดชุมพร สนับสนุนช่องทางการตลาด และช่วยระบายผลผลิต ให้กับเกษตรกรชาวสวนมังคุด ที่มีผลผลิตล้นตลาด โดยการเป็นตัวแทนในการรับซื้อ และนำจัดแสดงและจำหน่าย ในโซน OTOP ช่วยผลไม้ล้นตลาด Fruit Market ตลาดผลไม้ ในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี

จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ร่วมกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชุมพร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด OTOP Trader จังหวัดชุมพร และเครือข่าย OTOP จังหวัดชุมพร สนับสนุนช่องทางการตลาด และช่วยระบายผลผลิต ให้กับเกษตรกรชาวสวนมังคุด ที่มีผลผลิตล้นตลาด โดยการเป็นตัวแทนในการรับซื้อ และนำจัดแสดงและจำหน่าย ในโซน OTOP ช่วยผลไม้ล้นตลาด Fruit Market ตลาดผลไม้ ในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ระหว่างวันที่ 10 – 18 สิงหาคม 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สำหรับ วันที่ 12 สิงหาคม 2562 มียอดจำหน่ายรวม 2,800 กิโลกรัม เป็นเงิน 70,000 บาท (รวมยอด 3 วัน จำหน่าย 9,500 กิโลกรัม รวมเป็นเงิน 230,000 บาท)
ในการนี้ นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และนางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดชุมพร เยี่ยมชม และให้กำลังใจผู้แทนจำหน่ายมังคุดจังหวัดชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)