กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

วันที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางเพ็ญจันทร์ รัตนาภรณ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพร นำหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพร สมาคมแม่บ้านดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม โดยมีการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทาน ให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่ผู้ต้องขังหญิง จำนวน 264 คน และมีการจัดแสดงความสามารถด้านการรำมโนราห์ งานฝีมือการประดิษฐ์ดอกไม้ และสิ่งของต่างๆ ของผู้ต้องขังหญิง
ในการนี้ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางสาววัฒนา มหาแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ เรือนจำจังหวัดชุมพร ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)