พช.พิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี 2562 อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น.นางสาวประดับ ชูดำ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น จังหวัดชุมพร พิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ภายใต้โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี 2562 ณ ศาลาประชาคมอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)