พช.ชุมพร จัดสอบข้อเขียน ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป อาสาพัฒนา(อสพ.)รุ่นที่ 71 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร จัดสอบข้อเขียน ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป อาสาพัฒนา(อสพ.)รุ่นที่ 71 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร เพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)