พช.คัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 15.30 น.นางสาวประดับ ชูดำ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชุมพร เป็นประธานกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน(นบพ.) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)