การคัดเลือกนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น , คัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น.นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมพร เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และคณะผู้ประเมิน ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น,คัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 ณ บ้านในหยาน ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยมีนางสาวประดับ ชูดำ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชุมพรให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)